Cuireadh tús ar maidin le scrúduithe na hArdteistiméireachta i scoileanna na tíre.

Cé go bhfuil thart ar 61,000 scoláire ann, tá i bhfad níos lú acu ag déanamh na scrúduithe i mbliana mar gur chinn go leor acu glacadh le gráid ríofa ina n-ionad.

Meastar go ndéanfaidh 50% de scoláirí na scrúduithe Gaeilge Dé Luain agus Dé Máirt seo chugainn, ach d'fhéadfadh sé gur níos lú fós a bheas ann ar deireadh mar go bhfuil cead ag daoine i gcónaí gráid ríofa a roghnú.

Tá sé i gceist ag 69% de scoláirí na scrúduithe Béarla a dhéanamh inniu agus amárach.

66% a dhéanfas an scrúdú Frainicise agus ní dhéanfaidh ach 8% an scrúdú sa Mhatamaitic Fheidhmeach.

Tá meascán de ghráid ríofa agus scrúduithe roghnaithe ag 91% de scoláirí. Roghnaigh a dhá dtrian scrúduithe a dhéanamh i gcúig ábhar nó níos mó.

Bronnfar orthu pé ceann den dá ghrád is airde.

Beidh an rogha ceisteanna ar na páipéir scrúduithe níos leithne i mbliana ná aon bhliain eile agus beidh an líon ceisteanna níos lú freisin tar éis don phaindéim Covid-19 cur isteach ar dheiseanna foghlama le bliain.

Tá srianta agus beartais eile Covid-19 i bhfeidhm sna hionaid scrúduithe agus ní mór do scoláirí masc a chaitheamh agus fanacht amach ó dhaoine eile.

Is é Coimisiún na Scrúduithe Stáit atá freagrach as na scrúduithe agus na gráid ríofa araon a riar.