Tá súil ag RTÉ iomarcaíocht dheonach a chur ar fáil do thuilleadh ball foirne, folúntais a fhágail gan líonadh agus gan daoine a earcú in áit oibrithe a théann ar scor mar chuid de straitéis na heagraíochta chun airgead a shábháil.

An mhí seo caite, dhiúltaigh formhór mór na n-oibrithe san eagraíocht do mholtaí na bainistíoctha tuarastail, pá breoiteachta agus poist a chiorrú.

87% de bhaill an ghrúpa ceardchumann in RTÉ a vótáil in aghaidh na moltaí.

Bhí an bhainistíocht ag moladh tuarastail oibrithe a thuilleann os cionn €40,000 sa bhliain a laghdú idir 3.5% agus 5.5%; pá breoiteachta a laghdú 50%; liúntais a chiorrú 10%; agus thart ar 60 oibrí a ligean chun siúil ar bhonn deonach.

Dúradh go raibh sé mar aidhm ag na moltaí seo €8.3 milliún a shábháil ar RTÉ.

I bhfeasachán a chuir sí chuig an bhfoireann ar maidin, dúirt Príomh-Stiúrthóir RTÉ Dee Forbes go gcaithfear airgead a shábháil ainneoin thoradh an vóta.

€60 milliún a shábháil idir 2020 agus 2023 is ea an aidhm, a dúirt sí, agus chuige sin tá sé i gceist níos mó ná 60 oibrí a ligean chun siúil go deonach agus gan fostaithe nua a earcú go ceann scaithimh.

Dúirt an Príomh-Stiúrthóir freisin go dteastaíonn uaithi cur chuige "struchtúrtha" a aimsiú le cumarsáid a dhéanamh leis an 50% d'oibrithe san eagraíocht nach baill de chumainn ionadaíochta iad.