Thagair an tUachtarán Michael D. Higgins don fhoréigean sa Mheánoirthear ina aitheasc ag an gComóradh Náisiúnta ar an Ghorta Mór i mBaile Átha Cliath tráthnóna.

Dúirt an tUachtarán Higgins go dtuigeann pobal na tíre seo go rí-mhaith a bhfuil ag tarlú thall ansin agus go bhfuil an díshealbhú ina chnámh spairne i stáit chomh mór anois agus a bhí sé aimsir an ghorta sa tír seo.

Dúirt sé freisin go bhfuil an gorta go mór i gceist i gcónaí go domhanda sa lá atá inniu ann, agus go bhfuil suas le 34 milliún duine thíos leis.

Thagair sé go speisialta don Éimín, áit a bhfuil 250,000 duine marbh ag foréigean, gorta agus tinnis a bhféadfaí dul i ngleic leo le 6 bliana anuas.

An tUachtarán Higgins i mbun a aithisc

Maidir leis an drochshaol anseo i 1845, thug an t-uachtarán le fios gur chuir polasaí 'Laissez-Faire' na Breataine go mór leis an tubaiste, nuair ba ghéarchéim dhaonnachta a bhí ann.

Is i Reilig Ghlas Naíon a bhí an searmanas seo ar siúl.

'40 milliún ag fulaingt go domhanda ón ngorta anois' a dúirt an tUachtarán Higgins

Labhair an tAire Rialtais Catherine Martin ag an ócáid,maraon leis an Ard Easpag Jude Thaddeus Okolo, agus Ard Mhéara Bhaile Átha Cliath,Hazel Chu.

Mar is gnáth, léiríodh lán-onóracha míleata ag an searmanas.

Leagadh bláthfhleasc i gcuimhne na ndaoine go léir a d'fhulaing nó a bhásaigh le linn An Ghorta Mhóir.