Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) go bhfuil sé i gceist aige vacsaíní Coivd-19 a thabhairt do suas le 270,000 duine, ainneoin na géarchéime ríomhaireachta atá buailte air.

Tá an tseirbhís áirithinte ar-líne don vacsaíniú ag feidhmiú in athuair anois i ndiaidh dhó a bheith cliste inné, agus tá deis ag daoine idir 50-69 bliain d'aois, clárú.

Tabharfar an tsnáthaid do dhaoine mar is gnách ag ionaid dochtúirí teaghlaigh agus vacsaínithe,ospidéil agus seirbhísi eile sa tseachtain atá romhainn, a dúradh.

Tá ionaid vacsaínithe áirithe i lár-tíre ag feidhmiú 7 lá na seachtaine anois, agus tuigtear go leanfar leis an gcleachtas seo san Uaimh,An Longfort,An Tullach Mhór agus Port Laoise.

Tá seirbhís iomlán vacsaínithe an deireadh seachtaine seo freisin ag ionad an Helix in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Leanfaidh an tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr ag tabhairt na vacsaíne do dhaoine nach bhfuil in achmhainn a dtithe cónaithe a fhágáil.