Tá sé deimhinithe ag an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, an Tánaiste Leo Varadkar, gur cinneadh deonach é i gcónaí vacsaín Covid-19 a fháil.

Agus prótacal nua don áit oibre á sheoladh aige, dúirt sé mar sin féin go bhféadfadh fostóirí iarraidh ar oibrithe nach bhfuair an vacsaín gan aon chuimilt a bheith acu le custaiméirí.

Mhaígh sé nach raibh an vacsaín diúltaithe ach ag an gcorrdhuine go dtí seo agus nár fhadhb mhór í.

Mhol sé do thuilleadh fostóirí leas a bhaint as tástáil antaiginí ach ní i i leaba beartas eile sláinte poiblí.

D'iarr sé freisin ar fhostóirí cúrsaí aerála san áit oibre a fheabhsú agus fuinneoga a choinneáil oscailte nuair is féidir.

Ina ainnneoin sin ar fad, dúirt Leo Varadkar gurb í comhairle an Rialtais i gcónaí í obair ón mbaile, do lámha a ní, fanacht amach ó dhaoine eile, masc a chaitheamh, fanacht sa bhaile agus dul chun cainte le dochtúir teaghlach má bhíonn airíonna Covid-19 ort.