Scaoileadh saor triúr buachaill sna déaga a bhí á gceistiú ag na Gardaí faoi ionsaí a rinneadh ar chailíní ag stáisiún traenach Ghabhal Bhinn Éadair i mBaile Átha Cliath an mhí seo caite.

Tá comhad le cur chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí maidir leis an gcás agus deir na Gardaí go bhfuil fiosrúchán faoin eachtra fós ar bun acu.

Is cosúil gur caitheadh smugairlí ar na cailíní, gur féachadh le buillí coise a thabhairt dóibh agus gur thit duine acu faoi thraein agus í ag iarraidh buíon ógánach a sheachaint.

Thug a cairde an cailín a thit faoin traein slán. Níor gortaíodh go dona í ach deirtear go bhfuil sí thar a bheith suaite ag an eachtra.

Thart ar 9 a chlog san oíche ar an 1 Aibreán a tharla an eachtra.

Chuir na Gardaí i Ráth Eanaigh tús le fiosrúchán coiriúil tar éis dóibh íomhánna ó cheamaraí slándála a scrúdú agus chuardaigh siad cúig theach i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath ar maidin inné.

Ghabh siad an triúr buachaillí ar amhras go raibh siad bainteach le mí-ord foréigneach.

Thóg na Gardaí chomh maith baill éadaigh, rothair agus teileafóin phóca.

Scaoil siad saor beirt de na buachaillí tráthnóna inné agus an duine eile aréir gan aon chúis a chur ina leith.