Bhásaigh beirt - fear agus bean - de bharr dóiteáin i dteach i gCo Ros Comáin go moch ar maidin.

Tharla an dóiteán i gceantar tuaithe trí chiliméadar déag ó Bhéal Átha na Sluaighe ag thart ar 2 a chlog ar maidin.

Chuaigh trí aonad den bhriogáid dóiteáin, otharcharr agus Gardaí chuig an láthair nuair a tugadh an dóiteán faoi deara.

Bhí an bheirt a bhásaigh os cionn daichead bliain d'aois.

Tá coirp na beirte tugtha go dtí Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh, mar a ndéanfar scrúduithe iarbháis orthu níos deireanaí.