Ó thús na paindéime, fuair 744 duine bás in ospidéil ghéarchúraim na tíre le Covid 19, tar éis dóibh an galar a tholgadh san ospidéal féin.

Tá na figiúirí seo léirithe i dtuarascáil de chuid an Lárionaid Faire um Chosaint Sláinte.

Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil titim 98% tagtha ar tholgadh ospidéil ó bhuaicphointe an triú ráig i mí Eanáir na bliana seo.

Bhí tuairiscí sna meáin thar an deireadh seachtaine maidir leis an ráta tolgtha Covid 19 in ospidéil ghéarchúram na tíre le linn an triú ráig.

Ach ceist amháin nach bhfuil pléite go mion go dtí seo ná cé mhéad duine in iomlán - ó thús na paindéime - a chuaigh isteach sna hospidéil ghéarchúraim gan Covid 19 a bheith orthu le cóir leighis eile a fháil, a tholg Covid 19 le linn ráig ospidéil agus ansin, a fuair bás le Covid 19 ina dhiaidh sin?

I dtuarascáil a d'fhoilsigh an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte - nó an HPSC - ar 4 Bealtaine, tá cuntas ar líon na mbásanna le linn thréimhse iomlán na paindéime..

Tá cuntas sa tuarascáil seo ar líon na mbásanna go bhfuil baint acu le ráigeanna in ospidéil ghéarchúraim.

Deirtear ann go mbaineann 744 bás le ráigeanna den chineál sin.

Is ionann sin agus 15% de bhásanna Covid 19 ó thús na paindéime.

Deir an freasúra nach aon ionadh é, i ndáiríre.

"Bhí a fhios againn go raibh sé seo chun tarlú roimh an bpaindéim", a dúirt an Teachta Dála Mairéad Farrell, Sinn Féin, inniu.

"Ní raibh an t-infrastruchtúr cuí ag na hospidéil ghéarchúraim. Bhíodh siad i gcónaí ag feidhmiú ar 95% dá n-achmhainn. Ba chóir go mbeidís 85% lán ar a mhéid le bheith iomlán sabháilte", a dúirt sí.

I ráiteas ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tráthnóna, dúradar nach féidir a dheimhniú go cinnte cén áit a dtolg duine Covid 19; go n-úsáidtear sainmhiniú de chuid an ECDC ar "Tolgadh Ospidéil" agus na meastúcháin seo á gcur ar fáil ag an HPSC.

Dúirt siad freisin go bhfuil titim 98% tagtha ar an ráta tolgtha Covid 19 in ospidéil ghéarchúram na tíre ó bhuaicphointe an triú ráig i mí Eanáir 2021.

Tá sé tábhachtach a lua freisin gur fadhb é an tolgadh ospidéil ar fud na cruinne, ní hamháin in Éirinn.

Idir an dá linn, tá sé deimhnithe ag an Roinn Sláinte cheana féin go bhfuil teaghlach amháin ag tógáil cás dlí in aghaidh an stáit maidir le scaipeadh an víris in ospidéal.

Tuigtear go bhfuil suas le deich dteaghlach eile i mbun machnaimh maidir le cásanna a thógáil.