Don tarna bliain as a chéile, tá cúrsaí Gaeltachta curtha ar ceal i mbliana de bharr na paindéime.

Dúirt an tAire Stáit, Jack Chambers - go bhfuil cúram na Gaeltachta air - go ndearnadh an cinneadh i ndiaidh dá roinn comhairliúchán cuimsitheach a dhéanamh le coláistí agus leis na mná tí a chuireann lóistín ar fáil do dhaltaí.

Bhí súil leis an gcinneadh seo, ach fós féin, buille trom a bheas ann do na pobail a mbíonn na cúrsaí seo ar siúl iontu de ghnáth.

Gach bliain, freastalaíonn tuairim is 27,000 dalta ar chúrsaí Gaeltachta i rith an tsamhraidh, i gceantracha faoin tuaithe i nGaillimh, i nDún na nGall, Maigh Eo, Ciarraí, Port Láirge, Contae na Mí agus Corcaigh. Is fiú tuairim is €50 milliún an tionscadal seo do na ceantracha sin.

Dúirt an tAire Chambers gur cheistigh mná tí an bhféadfaidís comhairle sláinte poiblí a chomhlíonadh, mar shampla, ó thaobh scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm.

Dúirt sé go bhfuil sé ag obair anois ar phacáiste cúitimh a chur ar fáil do na pobail a rachaidh an fógra seo i bhfeidhm orthu.

Anuraidh, cuireadh €4.7m ar fáil dóibh i gciste.