Is féidir le daoine atá 59 bliain d'aois clárú ar líne don vacsaín Covid-19 ó inniu.

As seo go ceann deich lá, beidh daoine idir 50 agus 59 in ann clárú don vacsaín ar áis speisialta ar líne Fheidhmeannacht Seirbhíse Sláinte.

De réir aoise a chlárófar daoine, aois amháin sa ló, ón dream is sine síos.

Siúd is go ndearna an Fheidhmeannacht athbhreithniú ar ord aoise an chláir náisiúnta vacsaínithe, socraíodh ar deireadh cloí leis an bplean an vacsaín a thabhairt do na daoine is sine i dtosach agus níl sé i gceist aoisghrúpaí éagsúla a vacsaíniú in éineacht.

Ar a shon sin, tá sé i gceist de réir an athbhreithnithe an vacsaín AstraZeneca nó an vacsaín Johnson & Johnson a thabhairt do dhaoine faoi bhun 50 bliain mura bhfuil aon vacsaín eile ar fáil. Faoi láthair, tá an dá vacsaín sin á dtabhairt do dhaoine os cionn 50 amháin.

Sheol an Fheidhmeanacht an t-athbhreithniú chuig an Roinn Sláinte tráthnóna inné agus tá sé le caibidil ag an Rialtas inniu.

Deir an Fheidhmeannacht go bhfuil sé i gceist idir 220,000 and 240,000 a vacsaíniú i gcaitheamh na seachtaine seo.