Beidh Jeffrey Donaldson san iomaíocht do cheannaireacht an DUP.

D'fhógair an tabhcóide agus an feisire parlaiminte i nGleann an Lagáin go gcuirfidh sé straitéis agus luachanna dearfacha chun cinn, má thoghtar é agus go ndíreoidh sé ar shaol fiúntach a chruthú do phobal Thuaisceart Éireann.

Ciallaíonn seo go mbeidh coimhlint ann do phost cheannaire an pháirtí den chéad uair ó bunaíodh an DUP caoga bliain ó shin. D'fhógair Arlene Foster an tseachtain seo chuaigh thart go mbeadh sí ag éirí as mar cheannaire i mí an Mheithimh, ó léirigh baill shinsearacha an pháirtí nach raibh muinín acu inti níos mó.

D'fhógair an tAire Talmhaíochta agus Gnóthaí Tuaithe Edwin Poots an tseachtain seo chuaigh thart gur mian leis a bheith ina cheannaire. Is i nGleann an Lagáin atá a bhunáitse fosta ach gur ball den Tionól é.

Dearctar ar Edwin Poots mar bhall neamhghéilliúil den DUP i gcomparáid le Jeffrey Donaldson a shíltear a bheith níos measartha.

Gheall Donaldson, atá ina cheannaire ag an pháirtí i bparlaimint Westminister faoi láthair, go ndéanfadh sé leasú ar pháirtí an DUP agus go leagfadh sé amach treo soiléir ar pholasaithe an pháirtí Aontachtaigh ar cheisteanna atá ag dó na geirbe ag Aontachaithe faoi láthair - agus Prótacal Breatimeachta Thuaisceart Éireann ar cheann acu sin.

Is ag oifig toghcheantair an fheisire eile de chuid an DUP, Gavin Robinson a rinne Jeffrey Donaldson an fógra ar maidin. Síltear go bhfuil Gavin Robinson atá ina fheisire in Oirthear Bhéal Feirste, ar aon intinn faoi chuid mhór ceisteanna a bhaineann le treo an DUP.