Beidh Éire páirteach i gcainteanna idir bhaillstáit an Aontais Eorpaigh an tseachtain seo maidir le maolú a dhéanamh ar shrianta a bhaineann le taisteal neamhriachtanach.

Mhol an Coimisiún Eorpach inniu go maolódh baillstáit na srianta taistil isteach san Aontas Eorpach ó tharla go bhfuil dlús anois faoi chláracha vacsaínithe agus dul chun cinn á dhéanamh le smachtú an víris i gcuid mhaith den domhan.

Beidh Éire páirteach sna cainteanna seo ach ó tharla nach cuid den limistéir taistil Schengen í Éire, ní gá go mbeadh ar an Stát cloí le aon mholtaí a dhéanfaí.

Tá an Coimisiún Eorpach ag moladh go ligfí cead isteach san Aontas Eorpach dóibh siúd a fuair vacsaín in éadan Covid-19 ar a laghad 14 lá roimh theacht isteach san Aontas dóibh.

Molfar cur leis an liosta tíortha a mbeidh cead isteach acu - déanfar sin tríd thairseach an líon cásanna a úsáidtear faoi láthair a ardú.

I ráiteas a d'eisigh siad, dúirt an Coimisiún Eorpach go molfar cead isteach san Aontas ar bhonn neamhriachtanach dóibh siúd atá ag taisteal ó thíortha a bhfuil bail mhaith eipidéimeolaíochta orthu ach dóibh siúd chomh maith a bhfuil an dáileog dheireanach faighte acu de vacsaín atá údaraithe ag an Aontas Eorpach

D'fhéadfadh sé go mbeadh vacsaíni ar an liosta seo atá faofa ag an Eagraíocht Sláinte Domhanda le h-aghaidh úsáid éigeandála, a dúirt an Coimisiún.