Tá an rialtas ag iarraidh go gcaithfidh muid an samhradh amuigh faoin aer. Cuirfear béim ar spórt taobh amuigh sna míonna amach romhainn agus ar dhaoine ag bualadh lena chéile amuigh faoin aer.

Ach tá ceist ag go leor daoine: cá rachaidh siad ag an leithreas tar éis dóibh cúpla pionta a ól?

Faoi láthair, tá cead ag tithe tábhairne deochanna le beir leat a dhíol. Ach ní cheadaítear iad a ól ar láthair an ghnó.

Deir Cumann Lúthchleas Gael Robert Emmet, i mBaile Pheire i mBaile Átha Cliath, go bhfuil i bhfad níos mó bruscair ina bpáirc imeartha le déanaí dá bharr. Deir siad go bhfuil géarghá le níos mó boscaí bruscair agus le leithris phoiblí freisin.

"Tá na leanaí ar ais ag traenáil anois", a deir Aisling Kerins, ball den chlub. "Bíonn muid ag glanadh na páirce de shíor. Caithfear na háiseanna cuí a chur ar fáil."

Ach deir an Comhairleoir Neamhspleách Liam Sinclair, atá ar Chomhairle Contae Átha Cliath Theas, go mbíonn fadhbanna i gceist le leithris phoiblí a bhainistiú.

"Caithfear íoc astu", a dúirt sé, "agus níl sé d'acmhainn againn. Chomh maith leis sin, caithfear iad a ghlanadh agus maoirseoireacht a dhéanamh orthu. Bíonn daoine ag baint mí-úsáide astu go minic, ag glacadh drugaí iontu agus a leithéid de rud."

Dúirt Comhairle Cathrach Átha Cliath linn inniu nach bhfuil sé i gceist acu i láthair na huaire breis leithreas poiblí a bhíonn ar oscailt go déanach san oíche a chur ar fáil i bpáirceanna agus araile. Dúirt siad i ráiteas, "bheadh sé sin ag teacht salach ar na srianta atá i bhfeidhm faoi láthair mar tá cosc ar dhaoine ag bualadh lena chéile i sluaite. Chomh maith leis sin, tá sé mídhleathach, ar aon nós, a bheith ar meisce amuigh go poiblí."

Tá na comhairlí ag oscailt leithreas poiblí de réir a chéile, mar shampla i leabharlanna agus i bhfoirgnimh phoiblí eile. Ach dúnann siad go luath.

Deir na Comhairlí gur, nuair a fhógróidh an rialtas a bplean, go mbeidh gá le soiléiriú: sa gcás go mbeidh cead ag tithe tábhairne agus ag bialanna freastal ar dhaoine ar an tsráid taobh amuigh ag boird, an mbeidh cead ag custaiméirí leithris na ngnónna sin a úsáid?

"Caithfidh muid a bheith soiléir faoi seo", a dúirt Liam Sinclair, "sa gcás nach mbeidh cead ag custaiméirí leithris na ngnónna a úsáid, ní faoi na comhairlí amháin a bheas sé áiseanna a chur ar fáil. Beidh ar an rialtas, ar na comhairlí agus ar chumann na dtábhairneoirí stráitéis a aontú."