Tá Éire cortha de bheith ag tarraingt na gcos maidir le hathrú aeráide agus tuigeann mórán gach ionadaí tofa san Oireachtas go gcaithfear dul chun cinn a dhéanamh ar an gceist sa tír seo, dar leis an Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide Éamon Ryan.

Thug an tAire Ryan le fios go dtógfaidh sé na scórtha bliain sula mbeidh Éire neodrach ó thaobh carbóin de agus gur blianta cinniúnacha atá amach romhainn i bhfianaise uaillmhian an Bhille Aeráide astaíochtaí a laghdú 50% as seo go ceann deich mbliana.

Cuireadh an Bille Aeráide os comhair na Dála inné.

Ag labhairt dó ar RTÉ, mhaígh Éamon Ryan go gcaithfidh muintir na hÉireann earraíocht a bhaint as teicneolaíocht úr agus dul i muinín modhanna nua oibre le go mbeidh toradh ar an mbille.

Dúirt sé go mbeidh dreasaíochtaí éagsúla á gcur ar fáil ag an Stát le cur ina luí ar an bpobal a dtithe a athchóiriú d'fhonn nach mbeidh siad díobhálach don chomhshaol feasta.

Ní mór nósanna talmhaíochta a athrú freisin, a dúirt Éamon Ryan.

Tá súil aige, a dúirt sé, go rithfear an Bille Aeráide sa Dáil as seo go ceann roinnt seachtainí ionas gur féidir leis an Rialtas an chéad bhuiséad cúig bliana agus an chéad phlean a leagan amach faoi lár an tsamhraidh.