Thug an Tánaiste Leo Varadkar le fios gur cosúil nach mbeifear in ann cluichí sacair i gcomórtas Euro 2020 a imirt i Staid Aviva i mBaile Átha Cliath má chaithfidh tinreamh 25% a bheith ann mar atá leagtha síos ag Aontas Chumainn Sacair na hEorpa (UEFA).

Cuireadh Euro 2020 ar atráth anuraidh mar gheall ar an bpaindéim Covid-19 ach tá na cluichí le himirt sa Mheitheamh in dhá chathair déag ar fud na hEorpa.

Níl na húdaráis i dtrí cinn de na cathracha - München, Bilbo agus Baile Átha Cliath - in ann a dheimhniú fós, áfach, an mbeidh cead isteach sna staideanna ag lucht féachana de bharr srianta Covid-19.

Bhí sé i gceist ceithre chluiche a imirt i Staid Aviva ach, ag labhairt dó ar Today FM, dúirt an Tánaiste go mbeadh sé róluath 12,000 duine a ligean isteach ann faoi Mheitheamh.