Tá sé deimhnithe ag Ollscoil Luimnigh go bhfuil pionós gearrtha ar roinnt mac léinn faoi chód iompair an choláiste maidir le srianta Covid-19 a shárú.

I ráiteas, dúradh gur fhiosraigh údaráis na hollscoile tuairiscí a bhí faighte acu i dtaobh iompar na mac léinn le linn "eachtra oird phoiblí" a tharla i dtús na míosa seo caite i gceantar Chaladh an Treoigh in aice an choláiste.

Gearradh idir théarmaí promhaidh agus phionóis airgeadais ar na mic léinn a dúradh a sháraigh an cód iompair.

Dúradh sa ráiteas gur oifigeach neamhspleách a d'fhiosraigh na gearáin a fuair an ollscoil.

Dúradh chomh maith go bhfuil an ollscoil ag obair i gcomhar leis na Gardaí i gcónaí chun meabhrú do mhic léinn an fhreagracht phearsanta atá orthu cloí le treoirlínte an Rialtais agus an choláiste araon.