Bhí laghdú suntasach ar an líon ráigeanna den ghalar Covid-19 i gcaitheamh na seachtaine suas go dtí Dé Sathairn seo caite, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

252 ráig a tuairiscíodh an tseachtain sin, 76 níos lú ná an tseachtain roimhe sin.

Is é is ráig ann dhá chás nó níos mó den ghalar a bhfuil baint acu le chéile.

Is i dtithe cónaithe agus i measc teaghlach is mó a thit líon na ráigeanna.

Thug Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le fios chomh maith go bhfuil an líon othar Covid-19 in ospidéil na tíre tar éis ísliú beagán.

172 othar Covid-19 a bhí in ospidéil aréir, seachtar níos lú ná maidin inné. Tá 47 díobh in aonaid dianchúraim.

Tá níos lú ná deichniúr othar Covid-19 i mbeagnach gach ceann de na hospidéil ghéarchúraim.

380 cás den ghalar atáthar a thuairisciú gach lá de réir meáin chúig lá faoi láthair, i gcomórtas le 396 seachtain ó shin.

San India, áfach, taifeadadh os cionn 2,000 duine a bheith básaithe le Covid-19 agus beagnach 300,000 cás nua in imeacht lae. Sin an líon is mó cásanna laethúla go dtí seo sa tír.

Tá na húdaráis sa tSeapáin ag meabhrú ar staid éigeandála a chur i bhfeidhm i dTóiceo agus in Ósaca tar éis don líon cásanna den ghalar sa dá chathair sin méadú as compás.