Tá seacht mórionad nua vacsaínithe le hoscailt in áiteanna éagsúla sa tír an seachtain seo, a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Fágfaidh sé sin go mbeidh 26 mórionad vacaínithe ag feidhmiú sa tír faoi dheireadh na seachtaine.

Tá rún aon ionad déag eile fós a oscailt as seo go ceann roinnt seachtainí.

Dúirt Príomhoifigeach Cliniciúil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an Dr Colm Henry nach féidir dátaí cruinne a lua leis na hionaid bhreise seo faoi láthair mar go bhfuil neamhchinnteacht ag baint le soláthar vacsaíní agus leis an éileamh i measc an phobail sna ceantair a bheas i gceist.

Tá sé tugtha le fios ag víreolaí gur dóichí gur údar imní amach anseo a bheas in athraitheach ar an gcoróinvíreas a tháinig chun cinn i dtosach san India.

Dúirt an Dr Gerald Barry ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath gur aimsíodh trí chás in Éirinn go dtí seo den athraitheach ar a dtugtar B.1.617.

Is é an t-údar imní go bhféadfadh an t-athraitheach seo leathadh níos mire ná athraithigh eile agus go bhféadfadh sé an ceann is fearr a fháil ar na vacsaíní atá ann faoi láthair.