Tá socrú cúitimh €23.5 milliún ceadaithe ag an Ard-Chúirt do chailín sé bliana déag d'aois ar bhain fíor-dhrochghortuithe dá hinchinn agus í á tabhairt ar an saol in ospidéal i gCorcaigh.

Seo an socrú is mó riamh i gcás mar seo sa Stát.

Rugadh Kameela Kuye, as Cill Mhóna, Carraig Uí Leighin, Co Chorcaí in Ospidéal Fhionnbharra ar an 22 Nollaig 2004.

Dúirt a dlíodóirí sa chúirt, áfach, nach ndearnadh an mhonatóireacht chuí ar a buillí croí agus í á tabhairt ar an saol.

Mhaígh siad go bhféadfaí an tubaiste a bhain do Kameela a sheachaint dá nglacfaí na céimeanna cuí le cinntiú go raibh dóthain ocsaigine aici.

Bhí an tsrincne casta thart ar a muineál nuair a rugadh í, a dúradh, agus bhí sí i bhfíor-dhroch-chaoi agus i mbaol mór báis.

Mhaígh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ámh, go ndearnadh an mhonatóireacht chuí ar chroí an linbh agus go raibh an modh oibre in Ospidéal Fhionnbharra ag teacht leis an gcaighdeáin cúraim a bhí leagtha síos do gach ospidéal máithreachais in Éirinn ag an am.

Ceadaíodh an socrú cúitimh gan dilteanas a admháil.