Tá sé fógartha ag banc KBC in Éirinn go bhfuil rún acu a gcuid iasachtaí tuillmheacha agus dliteanas a dhíol le Banc na hÉireann.

Tá cainteanna ar bun idir an dá bhanc faoi láthair, a dúradh, agus tá meabhrán tuisceana sínithe acu.

Tá caint ar mhargadh eile a dhéanamh le morgáistí neamhthuillmheacha KBC a dhíol freisin.

Má bhíonn rath ar na cainteanna seo, tarraingeoidh KBC amach as Éirinn ar fad.

Níl sé ráite acu cén fáth go bhfuil siad ag iarraidh imeacht, áfach.

Tá luach €10 mbilliún d'iasachtaí ag KBC sa tír seo, chomh maith le taisicí €5 bhilliún agus sciar 12.6% den mhargadh morgáistí.

Thart ar 320,000 custaiméir atá ag an mbanc in Éirinn.

Dúirt an tAire Airgeadais Paschal Donohoe gur trua go bhfuil sé i gceist ag KBC imeacht as an tír seo, go háirithe chomh luath seo tar éis do Bhanc Uladh a fhógairt go bhfuil siadsan le himeacht freisin.

I mí Feabhra, dheimhnigh NatWest - úinéirí Bhanc Uladh - go bhfuil siad lena ngnó i bPoblacht na hÉireann a scor agus a gcuid brainsí a dhúnadh as seo go ceann roinnt blianta.