Tá an Rialtas le pionóis níos déine a thabhairt isteach do dhaoine a chiontaítear i gcoireanna fuatha. Do roinnt coireanna, tá an téarma príosúin le méadú faoi dhó nó os a chionn sin fós.

Tá an Bille um Cheartas Coiriúil (Coireacht Fuatha) le coireanna den sórt seo a shonrú níos mine nuair is cine, creideamh agus claonadh gnéis atá i gceist.

Dúirt an tAire Dlí agus Cirt Helen McEntee go rachaidh an reachtaíocht nua i ngleic le fuathchaint ach nach mbainfear den cheart bunreachtúil atá ag daoine a dtuairimí a chur in iúl.

Chomh maith leis sin, a dúirt sí, ní coir a bheas ann múisiam a chur ar dhaoine.

Cé gur coireanna iad cheana ionsaí, comhéigean, ciapadh, damáiste coiriúil agus bagairt maraithe, beidh na pionóis a ghearrfar ar dhaoine níos déine feasta nuair is fuath d'fhéiniúlacht daoine eile is bun leo.

Mar shampla, beifear in ann téarma príosúin cúig bliana a ghearradh ar dhaoine as gríosadh chun fuatha, in áit dhá bhliain mar atá faoi láthair.

Thug Helen McEntee le fios go n-achtófar an bille nua an bhliain seo chugainn.