Léiríonn na figiúirí is deireanaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil an brú atá ar ospidéil na tíre maolaithe go mór ó thús na bliana.

189 othar Covid-19 a bhí sna hospidéil aréir i gcomórtas le thart ar 2,200 ag an am is mó brú i mí Eanáir.

Seo an chéad uair ó mhí na Nollag a bhí níos lú ná 200 othar Covid-19 in ospidéil.

Tá 49 díobh in aonaid dianchúraim le hais thart ar 220 ag an tráth ba mheasa trí mhí ó shin.

Tá sé tugtha le fios ag 22 ospidéal go bhfuil níos lú ná deichniúr othar Covid-19 iontu faoi láthair.

Níl ach ceathrar in Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath, ceann de na hospidéil is mó sa tír.