Tá an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Charlie McConalogue le Ráiteas Straitéise agus Plean Gníomhaíochta trí bliana d'fheirmeoirí a chur os comhair an Rialtais inniu.

Tá sé mar aidhm ag an Aire, a dúirt sé, ioncam feirmeoirí a chothabháil agus a ardú, cur leis an ngeilleagar trí chéile agus an comhshaol a chosaint.

Bunófar eagraíocht neamhspleách le cuidiú leis an Rialtas na haidhmeanna seo a chur i gcrích, a dúradh.

Dúradh freisin go bhforbrófar plean úr straitéise maidir leis an gComhpholasaí Talmhaíochta.

Mhaígh an tAire McConalogue go bhfuil a lán dúshlán roimh fheirmeoirí, lucht iascaireachta agus lucht táirgíochta bia faoi láthair.

Tugtar le fios i suirbhé a foilsíodh inniu go bhfuil an-imní ar go leor feirmeoirí sa tír seo faoina bhfuil i ndán dóibh.

Deirtear sa suirbhé a rinneadh an comhlacht talmhaíochta Ifac go bhfuil an chuid is mó d'fheirmeoirí déiríochta dóchasach faoina n-earnáil féin ach go bhfuil imní ar an gceathrú cuid díobh nach mbeidh dóthain ioncaim acu le tacú i gceart lena dteaghlaigh.

Maidir le hearnálacha eile, tá cúrsaí ioncaim ag déanamh scime do 87% d'fheirmeoirí mairteola, 75% d'fheirmeoirí caorach agus 63% d'fheirmeoirí curadóireachta.