Tá breis ama á lorg ag an mBreatain le freagra a réiteach ar an gcás dlí atá an tAontas Eorpach a thabhairt ina haghaidh maidir le feidhmiú Phrótacal an Tuaiscirt.

Is é príomhionadaí na Breataine i dtaca le cúrsaí Breatimeachta de, David Frost, a d'iarr an t-am breise.

Chuir an tAontas Eorpach tús leis an gcás dlí mí ó shin tar éis do Stát-Rúnaí an Tuaiscirt Brandon Lewis a fhógairt go gcuirfeadh an Bhreatain moill ar fheidhmiú iomlán an phrótacail.

Chuir an tAontas i leith Rialtas na Breataine gur sháraigh siad forálacha an phrótacail chomh maith leis an oibleagáid gníomhú le dea-intinn, ar cuid iad den Chomhaontú Breatimeachta.

De réir an phrótacail, caithfear earraí áirithe a chuirtear chun an Tuaiscirt ón mBreatain a sheiceáil sula ligfear isteach iad.

Ceadaíodh tréimhse chairde sula dtabharfaí an ghné seo den phrótacal isteach ach chinn an Bhreatain síneadh a chur leis an tréimhse sin gan dul i gcomhairle leis an Aontas Eorpach.