Thug an tAire Iompair Éamon Ryan le fios go bhfuil sé dóchasach nach gcuirfear as go mór don chlár náisiúnta vacsaínithe in aghaidh Covid-19 de bharr na leasuithe atá déanta ar an sceideal.

Deimhníodh inné nach dtabharfaí vacsaín AstraZeneca do dhaoine faoi bhun 60 bliain d'aois feasta i bhfianaise tuairiscí ó thíortha éagsúla faoi théachtáin fhola i líon an-bheag daoine a fuair an vacsaín.

D'fhógair Johnson & Johnson nach leanfaidís féin lena vacsaín in aghaidh Covid-19 a chur ar fáil san Eoraip go fóill de bharr imní faoi théachtáin fhola.

Pléifear an cor is deireanaí seo sa scéal ag cruinniú Rialtais tráthnóna.

Bhí cruinniú ar maidin ag an Taoiseach Micheál Martin, an Tánaiste Leo Varadkar agus Éamon Ryan leis an tascfhórsa vacsaínithe agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi chúrsaí sceidil.

Dúirt Éamon Ryan go bhfuil rún ag an Rialtas gach ar féidir a dhéanamh le cinntiú go dtabharfar vacsaíní do dhaoine gan a thuilleadh moille.

Meastar go bhféadfaí an t-achar idir an dá dháileog de vacsaín Pfizer a shíneadh le go bhféadfaí an chéad dáileog a thabhairt don oiread daoine agus is féidir i dtosach.

Faoi láthair, achar ceithre seachtaine atá idir an dá dháileog ach i roinnt tíortha eile dhá sheachtain déag atá i gceist.

D'fhéadfaí freisin dhá vacsaín éagsúla a thabhairt don duine céanna.

Bheadh leasuithe den sórt seo ar an gclár vacsaínithe bunaithe ar chomhairle ón gCoiste Comhairleach Náisiúnta um Imdhíonadh, a dúradh.

Dúirt dochtúir teaghlaigh i nDún na nGall, áfach, gur cosúil anois go mbeidh millún vacsaín níos lú ar fáil ná a ceapadh roimhe seo agus go gcuirfidh sé seo as d'aidhm an Rialtais an chéad dáileog den vacsaín a bheith faighte ag 80% den daonra faoi dheireadh mhí an Mheithimh.

Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt an Dr Denis McCauley mura bhfuil soláthairtí den vacsaín ann gur cuma faoina fheabhas atá an bonneagar nó faoina fhonnmhaire atá an pobal chun an vacsaín a fháil.