Tá coinní a bhí ag daoine inniu le vacsaín AstraZeneca a fháil curtha ar ceal ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i bhfianaise comhairle nua faoina húsáid.

Socrófar coinní nua i geann na haimsire, a dúradh.

Chomhairligh an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Imdhíonadh nach dtabharfaí vacsaín AstraZeneca do dhaoine faoi bhun 60 bliain d'aois feasta.

Tá an chomhairle bunaithe ar thuairiscí ó thíortha éagsúla faoi théachtáin fhola i líon an-bheag daoine a bhfuil an vacsaín faighte acu.

Mar sin féin, leanfar leis an dara dáileog den vacsaín a thabhairt do dhaoine faoi bhun 60 a bhfuil an chéad dáileog faighte acu cheana féin.

Dúirt ball den Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí an Dr Mary Favier gur cosúil go mbaineann na tuairiscí faoi théachtáin fhola leis an gcéad dáileog.

Dheimhnigh sí freisin go gcuirfidh an scéal moill ar sceideal an chláir náisiúnta vacsaínithe.

Ag labhairt di ar RTÉ, dúirt sí gur mó an sochar ná an dochar atá sa vacsaín trí chéile, go háirithe do dhaoine leochaileacha, ainneoin na himní faoi théachtáin fhola agus mhol sí go láidir do dhaoine an dara dáileog a fháil.

Dúirt cathaoirleach an Choiste Chomhairligh Náisiúnta um Imdhíonadh an tOllamh Karina Butler go léiríonn an fhaisnéis go mb'fhéidir go mbainfeadh téachtán fola do dheichniúr as gach milliún duine a gheobhadh vacsaín AstraZeneca agus go mb'fhéidir go bhfaigheadh duine acu bás dá bharr.