Tá an Coiste Náisiúnta Comhairleach Imdhíonaigh (NIAC) le moladh go gcuirfear sriain ar úsáid na vacsaíne AstraZeneca anseo agus gur i measc dhaoine os cionn seasca bliain d'aois den gcuid is mó a úsáidfear é.

Thug an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach le fios - an tseachtain seo caite go bhféadfadh nasc a bheith idir an druga agus téachtáin fola i gcásanna áirithe.

Bhí NIAC i mbun cruinnithe chun na fadhbanna atá tagtha chun cinn maidir leis an vacsaín AstraZeneca a phlé.

Tá go leor tíortha san Aontas Eorpach (AE) tar éis srianta a chur ar úsáid na vacsaíne do aoisghrupaí áirithe.

Bhí sé ráite ag NIAC áfach an tseachtain seo caite, gur mó buntáistí ná contúirtí a bhain le húsáid na vacsaíne seo.

Tá súil go mbeidh an vacsaín faighte ag 180,000 duine breise an tseachtain seo

Tá 233,700 dáileog den vacsaín AstraZeneca tugtha sa stát anseo.

Tá fiosrúchán ar bun i dtaca le cás amháin, bean sna daicheadaí i mBaile Átha Cliath, a raibh fadhbanna sláinte aici i ndiaidh di an AstraZeneca a fháil.

Deir na húdaráis sláinte go bhfuil súil acu go mbeidh suas le 180,000 duine eile a mbeidh an vacsaín faighte acu faoi dheireadh na seachtaine seo.