Tá roinnt mhaith srianta a bhí i bhfeidhm sa stát ó thús na bliana le maolú inniu.

Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte áfach go gcaithfidh an pobal a bheith airdeallach i gconaí agus smaoineamh go bhfuil Covid-19 fós linn.

I measc na srianta atá imithe, tá an cosc ar thaisteal sa bhreis ar 5 chíliméadar.

Ó inniu ar aghaidh, féadfaidh daoine taisteal laistigh dá gcontae féin, nó dul 20 ciliméadar óna dteach cónaithe má tá siad ag dul isteach i gcontae eile.

20,000 oibrí tógála ar ais ag obair 

Ceadófar freisin do bhreis oibrithe i dtionscail na tógála dul ar ais i mbun a gcúram; iad sin atá ag plé le tógáil thithe cónaithe.

Áirítear suas le 20,000 oibrí a bheith i gceist anseo.

Tá 20,000 eile díobh sin áfach a chaithfidh  fanacht i dtuilleamaí íócaíochtaí PUP tamall eile.

Agus don chéad uair ó mhí na Nollag, tá gach dalta scoile, idir bhunscoil agus mheánscoil ceadaithe ar ais sna seomraí ranga.

Cead iomlán ar ais anois ag gach dalta scoile

Beidh cead freisin ag daoine ó 2 theaghlach ar leith casadh le chéile lasmuigh ar mhaithe le caidreamh is comhluadar, nó dul i mbun aclaíochta.

Breis is 100 lá a mhair srianta leibhéal 5 sa stát an babhta seo.

Tá súil anois ag na húdaráis nach gcaithfidh siad dul i muinín an bheartais seo arís agus go mbeifear ábalta srianta a mhaolú tuilleadh ar an 26 Aibreán.