Tá foláireamh tugtha ag an Roinn Coimirice Sóisialaí faoi ghlaonna gutháin camscéime ó dhaoine atá ag ligean orthu gur oifigigh de chuid na Roinne atá iontu. 

Deir an Roinn go dtagann roinnt uimhreacha aníos nuair a thagann glaoch isteach ó na daoine seo, san áireamh líne chabhrach na Roinne 1890 800 024.

Deir an Roinn Coimirce Sóisialaí nach bhfuil siad i dteagmháil le custaiméirí nó leis an bpobal ar an uimhir seo.

Tá siad ag impí ar dhaoine gan na glaonanna seo a fhreagairt agus gan aon eolas pearsanta a roinnt.

I ráiteas, deir an Roinn nach gcuirfeadh oibrithe de chuid na Roinne ceist riamh ar an bpobal a uimhir phearsanta seirbhíse phoiblí a thabhairt nó aon sonraí bainc a thabhairt má dhéanann an Roinn teagmháil le daoine ar an bhfón. 

Tá an Roinn ag impí ar dhaoine glaoch a chur ar na Gardaí má fhaigheann siad glaoch ón uimhir.