Daoine ar phá íseal is mó a chaill a bpoist ó thús na paindéime Covid-19, de réir tuarascála nua atá foilsithe ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta faoi chúrsaí fostaíochta san Eoraip. 

Go hiondúil, a deirtear, is daoine óga iad seo a bhfuil leibhéal íseal oideachais orthu agus nach saoránaigh iad sa tír ina bhfuil siad ina gcónaí. 

9.6% d'oibrithe in Éirinn atá ag fáil an íosphá náisiúnta - €10.20 san uair - agus tá 43% díobh fostaithe sna hearnálacha cóiríochta, bia, mórdhíola nó miondíola. Sin céatadán níos airde ná aon tír eile a fiosraíodh sa tuarascáil.

Sin iad na hearnálacha is mó a buaileadh de bharr na paindéime freisin. 

Cúrsaí fostaíochta i 27 tír san Eoraip a fiosraíodh don taighde agus léirítear ann gur sa tír seo atá an dara híosphá is airde go hainmniúil. 

Níl an luach céanna ann, áfach, nuair a chuirtear costas maireachtála san áireamh agus go praiticiúil is sa seachtú háit atá Éire. 

Murab ionann agus tíortha eile, tá comhionannas insce san éagothroime in Éirinn. Fir agus mná gan aon idirdhealú atá ag fulaingt de bharr na géarchéime, a deirtear.