Vótáil baill de na trí cheardchumann múinteoirí i bhfabhar rúin éigeandála maidir lena n-éileamh go bhfaigheadh múinteoirí an vacsaín in aghaidh Covid-19 roimh dhreamanna eile ar an mbonn go mbíonn siad ag meascadh leis an bpobal.

Baill de Chumann Múinteoirí Éireann, Chumann na Meánmhúinteoirí agus Aontas Múinteoirí Éireann a vótáil i bhfabhar an rúin choitinn ag a gcomhdhálacha bliantúla atá á reáchtáil ar líne.  

Deirtear sa rún go bhféadfadh múinteoirí dul i muinín gníomhaíochta tionsclaíche - stailc san áireamh - mura rachaidh an Rialtas siar ar a gcinneadh daoine a vacsaíniú de réir aoisghrúpa seachas de réir gairme. 

Roimhe seo, bhí muinteoirí i measc na ndreamanna ar tugadh tosaíocht dóibh sa sceideal vacsaínithe.

Deir na ceardchuumainn gur athraigh an Rialtas an sceideal vacsaínithe gan dul i gcomhairle le hionadaithe oibrithe. 

Deir siad go gcaithfear tosaíocht a thabhairt do mhúinteoirí mar go mbíonn "teagmháil acu gach aon lá le lear mór daoine ó lear mór teaghlach" agus nach féidir leo fanacht amach ó dhaoine eile agus a gcuid oibre a dhéanamh i gceart ag an am céanna. 

Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt urlabhraí oideachais Shinn Féin Donnchadh Ó Laoghaire go gcreideann sé gur chóir tosaíocht a thabhairt do mhúinteoirí ach d'iarr sé orthu gan dul ar stailc.

D'iarr sé ar an Aire Oideachais Norma Foley dul i gcomhairle leis na múinteoirí faoin scéal. 

Inné, thug an tAire Foley le fios go ndearnadh an cinneadh an sceideal vacsaínithe a leasú de réir na finnaise eolaíochta a cuireadh ar fáil don Rialtas.