Maraíodh beirt fhear agus gortaíodh beirt eile i dtionóisc bhóthair i gCo Lú ar maidin.

Tharla an tubaiste ar bhóthar ceangail an N33 in aice le Baile Átha Fhirdhia ag thart ar 8.10 ar maidin. 

Tuigtear gur maraíodh an bheirt fhear nuair a bhuail na gluaisteáin a bhí siad a thiomáint faoina chéile. Bhí duine de na fir os cionn 50 bliain d'aois agus bhí an duine eile os cionn 30. 

Gortaíodh fear eile a bhí ina phaisinéir i gceann de na gluaisteáin.

Bhí baint ag an tríú gluaisteán leis an timpiste freisin agus gortaíodh an té a bhí á thiomáint.

Tá cóir leighis á cur ar an mbeirt a gortaíodh in Ospidéal Mhuire Lourdes i nDroichead Átha. Tuigtear nach bhfuil ceachtar acu i nguais bháis. 

Tá aonad dlí-eolaíochta an Gharda Síochána ag scrúdú láthair na timpiste.