Tá sé tugtha le fios ag oifigeach sinsearach sa Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach go bhfuil baint ag vacsaín an chomhlachta AstraZeneca le téachtáin fhola.

Tuairiscíodh an mhí seo caite gur bhain téachtáin fhola do dhaoine a fuair an vacsaín i dtíortha éagsúla, an Bhreatain agus an Ghearmáin ina measc. 

Chuir trí bhallstát déag san Aontas Eorpach - Éire ina measc - an vacsaín ar fionraí ar feadh roinnt laethanta i bhfianaise na dtuairiscí ach tá sí á cur ar fáil arís sna tíortha sin ó shin. 

Ag labhairt dó le nuachtán Iodálach, áfach, dúirt an té atá i gceannas ar chúrsaí vacsaíní sa Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, Marco Cavaleri, go bhfuil sé den tuairim anois go bhfuil baint shoiléir ag vacsaín AstraZeneca le téachtáin fhola. 

Ní fios fós, a dúirt sé, céard go baileach is cionsiocair leis an bhfrithghníomhú seo. 

Téachtáin fhola san inchinn i measc daoine óga is ea an príomhúdar imní faoi láthair, a dúirt sé.

Bhí sé ráite roimhe seo ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach gur chreid siad go raibh vacsaín AstraZeneca sábháilte ach ina dhiaidh sin nach bhféadfaidís a dhearbhú gan aon agó nach raibh baint idir an vacsaín agus téachtáin fhola. 

Tá sé ráite ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte chomh maith gur mó an sochar ná an dochar atá sa vacsaín.