Dúirt Ursula Von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh go mbeidh sí sásta tuilleadh srianta a chur ar easpórtáil vacaíní, a táirgítear san Aontas Eorpach muna bhfuil cúram cuí cómhalartach déanta ag tíortha lasmuigh den AE le freastal ar bhaillstáit an Aontais. 

"Géarchéim an chéid" a thug sí ar an bpáindéim agus lean sí le rá go gcaithfidh an tAontas féachaint ar conas trédhearcacht a bhaint as an tsoláthar vacsaíní ó thíortha atá, iad féin ag táirgiú vacsaíní. 

"Caithfimíd féachaint ar easpórtáil vacsaíní go tíortha ag a bhfuil ráta níos airde vacsínithe ná mar atá ag tíortha an Aontais féin."

Dúirt sí an mhéid seo ar fad le linn di bheith ag seoladh Pas dhigiteach nua a léireodh go raibh vacsaín tugtha do shaoránaigh an Aontais. Beidh sonraí eile bainteach leis an víreas luaite leis  bPas freisin; léiriú go bhfuil raibh an víreas ar an duine, go raibh tástail diúltach faighte ag an duine nó go bhfuil an duine tagtha slán ón víreas. 

Cháin Von der Leyen an chomhlacht Astrazeneca in athuair, á rá di go bhfuil teipthe ar an gcomhlacht a chuid spriocanna soláthar vacsaíní a shroichint. 

Dúirt sí go mbainfeadh Pfizer/BioNTech agus Moderna a gcuid spriocanna siúd amach don chead ráithe den bhliain le 66m agus 10m dáileog fá seach.

Bhíothas ag súil le 90m dáileog den vacsaín ón gcomhlacht Astrazeneca sa chéad ráithe ach laghdaíodh an líon sin go 40m ar dtúis agus 30m ina dhiaidh. 

Ciallaíonn na figiúirí áfach go mbeidh 100m dáileog faighte ag baillstáit an AE sa chead trí mhí den bhliain. Tathar ag súil le 200m dáileog ó Pfizer/BioNTech agus 35m ón gcomhlacht Moderna sa dara ráithe fad agus atá Astrazeneca le 70m dáileog a sholáthar (laghdú ó 180m a bhí geallta). 

Tiocfaidh 55m dáileog ó Johnson & Johnson, an comhlacht is déanaí le bheith ceadaithe le vacsaín a tháirgeadh.  

Dúirt Von der Leyen go sroisfidh an tAontas Eorpach a sprioc, go bhfaigheadh 70% den daonra fásta vacsaín faoi dheireadh an tSamhraidh.