Tá téarmaí príosúin gearrtha ar bheirt chol ceathracha as bus a fhuadach ag Aerfort Bhaile Átha Cliath ar 8 Eanáir 2020. 

Gearradh cúig bliana ar Stephen McDonagh, atá 26 bliain d'aois, agus ceithre bliana ar John McDonagh, atá 27 bliain d'aois. Tá seoladh ag an mbeirt acu ag na Spuaiceanna, an Uaimh, Co na Mí. 

Tá Stephen McDonagh faoi choinneáil faoi láthair i bPríosún Chnoc Seimre agus tá John McDonagh i bPríosún Mhuinseo, ach bhí an bheirt acu os comhair Chúirt Chuarda an Chabháin inniu ar nasc físe. 

Gabhadh an bheirt fhear tar éis dóibh bus a fhuadach ag Ostán Carlton, cóngarach d'Aerfort Bhaile Átha Cliath. Bhí triúr ar bord ag an am; Colómach go bhfuil conaí air sa nGearmáin agus beirt déagóirí ó Shasana.

Ghoid Stephen agus John McDonagh an bus tar éis dóibh na heochracha a aimsiú san adhaint agus thosaigh siad ag tiomáint ar an M1, i dtreo Bhéal Feirste. 

Phléadáil siad ciontach sna cúiseanna a cuireadh ina leith. 

Tugadh fianaise gur mhair an eachtra tríocha noiméad. Dúirt na paisinéirí go raibh na fir á n-iompar iad féin mar a bheadh ropairí iontu.