Ní raibh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sásta a rá inniu an bhfuil nó nach bhfuil fiosrúchán ar bun maidir le líomhain gur tugadh vacsaín Covid-19 breise do dhuine nach ball foirne é in Ospidéal Naomh Conaill i Leitir Ceanainn Dé Sathairn seo caite.

Deir comhairleoir baile i Leitir Ceanainn le Nuacht inniu gur inis ball den tseirbhís otharchairr dó féin gur thaisteal ball teaghlaigh le hoibrí san ospidéal sin 130 ciliméadar leis an vacsaín breise a bhí fágtha a fháil.

Idir an dá linn, tá roinnt poitigéirí sa chondae míshásta nach bhfuil an vacsaín faighte go fóill ag a gcuid oibrithe líne tosaigh.

Deir an Comhairleoir baile Kevin Bradley as Leitir Ceanainn gur inis ball d'fhoireann sláinte Ospidéal Naomh Conaill i Leitir Ceanainn dó féin gur tugadh vacsaín Covid-19 do fhoireann an ospidéil maidin Dé Sathairn seo caite ach gur tugadh vacsaín breise do bhall teaghlaigh le duine den fhoireann. 

Deir an comhairleoir Bradley nach dtuigeann sé cén fáth a raibh an ball teaghlaigh seo ar champas an ospidéil fiú gan trácht ar an vacsaín breise a fháil. Deir sé gur cheart go mbeadh an vacsaín breise tugtha do bhall foirne a mbeadh gá níos géire aige/aici di. Tá Ospidéal Naomh Conaill suite díreach trasna an bhóthair ó Ospidéal na hOllscoille i Leitir Ceanainn.

Nuair a chuir Nuacht ceist ar an Fheidhmeannacht Sláinte ar tharla an eachtra seo, níor fhreagair siad an cheist sin, ach dúirt siad sa chás go ndéanfaí aon sárú ar rialacha maidir le dáileamh vacsaíne go mbeadh fiosrúchán ann faoi. Ní raibh siad sásta a rá le Nuacht áfach an raibh fiosrúchán bunaithe acu faoi aon líomhaintí faoi Ospidéal N. Conaill.

Peadar Ó Caomhánaigh, Active Retirement Ireland


Deir urlabhraí ó Active Retirement Ireland, Peadar Ó Caomhánaigh, gur muinín an phobail san FFS an rud is tábhachtaí agus nach féidir go gcaillfeadh an pobal an muinín sin. "Níl aon duine ag iarraidh breathnú aris ar an chinéal rud a tharla in Ospidéal Ollscoile an Choim i mBÁC le déanaí do dhaoine nach raibh ar an liosta daoine a raibh vacsaín dlite dóibh- go háirithe leis na fadhbanna soláthair a chonaic an tseachtain seo caite nuair a theip ar an FFS 100,000 duine a vacsaíniú. Trédhearcacht an rud is tábhachtaí anseo"

Idir an dá linn, dúirt an FFS inniu go mbeadh an t-ionad vacsaínithe poiblí in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn ag cur tús roimh dheireadh na seachtaine seo chugainn le vacsainíu do oibrithe sláinte. ta an t-ionad seo ar an aon cheann da mhéid i gCo Dhún na nGall do vacsaíniú poiblí.

Tá scríofa ag grúpa poitigéirí sa chontae chuig an rialtas lena míshástacht a chur in iúil nach bhfuil oibrithe cógaslanna i measc na n-oibrithe túslíne atá i dteideal vacsaín Covid19 a fháil.