Deir tuismitheoirí in iarthar Fhear Manach go bhfuil fearg mhillteanach orthu go ndruidfear an t-aon mheánscoil ina gceantar tuaithe san fhómhar nó luaithe 's féidir ina dhiaidh sin. 

Faoi bhun 70 dálta atá cláraithe in Ardscoil Naomh Mhuire i mBrollach idir Béal Leice agus Garastún.

Dhiúltaigh Aire Oideachais Thuaisceart Éireann d'aighneacht forbartha go ndéanfaí scoil imeasctha dí. 

Dá nglacfaí leis an iarratas sin, d’athrófaí í ó Scoil Chaitliceach go Scoil Imeasctha – rud a d’fhágfadh go mbeadh sí in ann freastal ar réimse dhaltaí níos leithne. 

Dúirt an tAire Peter Weir nach raibh an aighneacht forbartha a rinneadh sách láidir agus aineoinn mhóriarrachtaí na ndaoine áitiúla - chun leas na bpáistí a bheadh sé an scoil a dhruidim.  

Is seasamh é seo atá glactha ag Comhairle na Scoileanna Caitliceacha faoi Chothabháil atá i gceann na scoile fosta. 

Dúirt Frank Maguire ó Ghrúpa Gnímh Sábháil Ardscoil Mhuire, go bhfuil fearg mhillteanach ar thuismitheoirí faoin chinneadh agus go bhfuil an scoil ina cuid lárnach dá bpobal ó 1965. 

"Tá sainriachtanais oideachais ag os cionn leathchuid na ndaltaí sa scoil. Bhí tuismitheoirí a rinne teagmháil linn an-imníoch faoin scéal agus páistí acu atá trína chéile leis an nuacht," a dúirt Maguire. 

Tháinig an scoil slán ó bhaol a dúnta trí huaire le seacht mbliana anuas, ach is cosúil nach n-éireoidh léi an ceathrú uair. Osclaíodh í sa bhliain 1965. 

"Is mór an trua gur tháinig an droch nuacht seo ón Aire Oideachais. Is léir anois go bhfuil bearna mór maidir le hoideachas faoin tuath anseo i bhFear Manach.

Níl an dara rogha ag tuismitheoirí ach a bpáistí a chur go hInis Ceithleann atá caoga bomaite ar shiúil," a deir Comhairleoir de chuid Shinn Féin, Siobhán Currie. 

Thriall an tiarAire Oideachais John O'Dowd cur chuige trasteorann a chur i bhfeidhm chun tacú leis an scoil roinnt blianta ó shin ach níor dearnadh dul chun cinn leis. 

Deir Roinn Oideachais Thuaisceart Éireann go bhfuil dóthán spáis sna meánscoileanna in Inis Ceithleann do dhaltaí – turas fillte nach mór leathchéad míle. 

Glacadh d’aonghuth le rún ón Chomhairleoir Anthony Feely ag cruinniú de chuid Chomhairleoirí Ceantair Fhear Manach agus na hOmaí an tseachtain seo go scríobhfaí litir go dtí Aire Oideachais Thuaisceart Éireann an cinneadh a tharraingt siar. Tá cruinniú á lorg ag comhairleoirí na háite leis ina thaobh.