Cúisíodh Jake Merriman, 30, as Baile na Manach, Baile Átha Cliath as gunna mór, 8-seat le tinte ealaíne a theilgean bheith ina sheilbh aige, agus faoi ionsaí a dhéanamh ar Ghardaí le buidéil ar Shráid Grafton De Satharn seo caite. 

Cúisíodh i gcúig choir é san iomlán. Dhúltaigh an Breitheamh Brian O'Shea dlínse ar an gcás, á rá dó go raibh na cúiseanna rodháiríre le bheith os comhair na Cúirte Dúiche. 

Saoradh an cúisí ar bannaí, go dtí go dtugtar os comhair na cúirte arís é an mhí seo chugainn.

Dúirt an Bleachtaire-Sáirsint Patrick Traynor, ó Stáisiún na nGardaí Shráid Phiarais leis an gCúirt, gur gabhadh an Merriman aréir ag 11.20 agus nuair a chuireadh na cúiseanna ina leith, nár fhreagair an cúisí. 

Dúirt an Bleachtaire Traynor go raibh an cúisí i láthair na h-agóide Dé Satharn seo caite agus go líomhnaítear gur scaoil sé tinte ealaíne le Gardaí ón ngunna mór, gur caith sé dhá bhuidéal gloinne le Gardaí agus go raibh dhá bhuidéal eile ina sheilbh aige le caitheamh freisin. 

Dúirt an Breitheamh O'Shea narbh mion-choireanna iad a bhí curtha i leith an cúisí agus nach bhféadfaí iad a thriail go h-achomair. 

Cheadaigh an Breitheamh saorchúnamh dlí don cúisí mar go raibh sé díomhaoin de bharr na paindéime agus ag fáil an tÍocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime. 

Cheadaigh an Breitheamh bannaí dó ar an gcoinníoll go gcoineodh sé an tsíocháin, go seachnódh sé Sráid Grafton agus lár na Cathrach agus go síneodh sé faoi dhó sa tseachtain le Gardaí na Sean Chille. 

Shuigh an cúisí, masc á chaitheamh aige - uaireanta lena chloigeann ina lámha aige nó lena lámha ag clúdach a aghaidh. Fillfidh sé chun na Cúirte ar an 14ú Aibreán. 

Tá an dara duine gafa ag Gardaí maidir leis an agóid céanna. Gabhadh déagóir ar maidin agus tá sé á cheistiú ag Gardaí sa Stáisiún i mBaile Gaelach, i ndeisceart na hardcathrach. Tá sé á cheistiú faoi Roinn 30 den Acht um Choireanna in Aghaidh an Stát. Is féidir é a choinneáil ar feadh 3 lá.