Léiríonn figiúirí ón Fheidhmeannacht Seirbhíse Sláinte go bhfuil laghdú mór thagtha ar líon na n-othar le Covid-19 in ospidéil na tíre. Fad agus atá ospidéal amháin ina bhfuil 63 othar leis an víreas, tá naoi gcinn d'ospidéil ina bhfuil 8 nó níos lú othar.

Tá líon na n-othar atá ag fáil cóir leighis in aonaid dianchúraim ag laghdú freisin - 112 othar aréir. Tá líon na gcásanna i measc an phobail tite go mór freisin le 359 cás nua fógartha inné - an líon is ísle ó lár mhí na Nollag. Sin iomlán 220,630 cás dearfach Covid-19 tolgtha ag daoine. 

Cailleadh 14 duine eile les an ngalar inné - ag tabhairt iomlán na ndaoine a cailleadh ó thosnaigh an ráig anuraigh go 4,333

Dúirt Príomhfheidhmeannach na Feidhmeannachta, Pul Reid ar maidin go bhfuil cúiseanna ann le bheith dóchasach. I tvuít a d'eisigh sé ar maidin, dúirt se go bhfuil líon na gcásanna i measc na ndaoine is mó atá i mbaol ón ngalar agus oibrithe sláinte ag titim go mór. 

Dúirt cláraitheoir na ngalar tógálach in Ospidéal San Séamas, An Dr Liam Townsend, go mba mhór an chabhair é do chúram fad-téarmach ag éirí as Covid-19 dá mbeadh clár cúraim náisiúnta curtha ar bun. 

Ag labhairt dó ar chlar raidió RTÉ, dúirt an Dr Townsend go bhfuil tionchar ag Covid fadmharthanach ar dhaoine óga agus bíodh is nach gá dóibh bheith san ospidéal, go bhfuil tionchar mór ag an ngalar ar a gcaighdeán maireachtála agus a gcumas feidhmiú sa láthair oibre. 

Inné, dúirt an Príomh-Oifigeach Chliniciúil, an Dr Colm Henry go bhfuil súil aige go mbeidh 500,000 vacsaín dáilte i measc an phobail faoi dheireadh na seachtaine seo.