Gabhadh triúr fear agus gearradh fianálacha ar 30 duine eile as iompar a sháraigh rialacha sláinte poiblí i gCúirt an Choláiste, Caladh an Treoigh i dtuaisceart chathair Luimnigh aréir. Tuigtear go bhfuil duine den triúr cúisithe anois ag Gardaí.

B'éigean do bhuíonn mór Gardaí tabhairt faoin eachtra nuair a cuireadh fios orthu chuig an láthair mar go raibh slua daoine bailithe ar an tsráid agus iad ag sárú ar rialacha sláinte poiblí. 

Léiríonn físeáin a foilsíodh ar na meáin shóisialta iompraíocht fhrithshóisialta agus lasadh tinte ealaíona agus fléair. 

Dúirt Gardaí gur thriail siad dul i ngleic leis an tslua ach nuair nach ngéillfeadh siad do threoir na nGardaí, gurb éigean dóibh idirghabháil d'fhonn stop a chur leis an mhí-iompar. 

Gabhadh triúr fear sna 20daí - beirt acu ar chúiseanna oird poiblí agus duine ar chúis mhí-úsáid drugaí. Tá tús curtha le fiosrúchán le fáil amach cé a bhí i mbun an chóisir a eagrú agus tuigtear go bhfuil cód a ullmhú do Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí. 

Bhí cruinniu ag udaráis na hOllscoile leis na gardaí inniu agus dúirt Uachtarán na h-Ollscoile go gcuirfear pionós dian ar aon scoláire a bhi bainteach le treoirlínte sláinte poiblí le linn na pandéime a bhriseadh, nó go bhféadfaí iad a chathamh amach as an gcoláiste.  

Tá imní léirithe ag an bpobal áitiúl anseo go bhféádfadh an t-iompar cur le líonn na gcasanna Covid-19 a bhí ard mar a bhí anseo roimh an eachtra.  

Dúirt ard rúnaí cúnta i Roinn an Taoisigh, Liz Canavan inniu gur cheart d'éinne a bhí ag an gcóisir sráide aréir teacht chun cinn le h-aghaidh tástáil Covid.  

Idir an dá linn tá fiosruchán na ngardaí agus Ollscoil Luimní ag leanúint ar aghaidh i leith na h-eachtra.