Deir an Dr. Colm Henry go 'ndearnadh fíordhochar' do pháistí go háirithe páistí óga agus iad siúd le riachtainaís speisialta de bharr na dianghlasála, maidir le cúrsaí oideachais agus cursaí forbartha araon.

Dúirt Príomhoifigeach Cliniciúil Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláínte gur údar faoisimh do thuismitheoirí go bhfuil na páistí sin ar ais sa scoil arís.

Údar faoisimh don HSE é freisin athoscailt na scoileanna, a dúirt sé, ach go bhfuil sé tábhachtach bheith san airdeall ar líon na gcásanna dearfacha i measc múinteoirí agus daltaí.

Mar fhreagra ar cheist faoi na vaicsíní a thabhairt do Ghardaí agus do mhúinteoirí, dúirt Colm Henry dá mbeadh vaicsaíní ann do gach duine, gur le múinteoirí agus le Gardaí a bheifí ag tosú.

Tá súil aige freisin go mbeidh 500,000 dáileog de na vaicsíní in aghaidh Chovid-19 tugtha do dhaoine roimh dheireadh na seachtaine, agus go mbeidh an dara dáileog faighte ag 140,000 faoin am sin.

Deir Colm Henry go bhfuil na dáileoga á dtabhairt amach chomh luath is atá fáil orthu agus gur cúis dóchais go bhfuil sé seo ag tarlú chomh tapa sin.

Maidir le dáta nuair a d'fhéadfaí tosú ag maolú na srianta, dúirt Colm Henry gur faoin rialtas amháin atá sé sin. Ach tá dea-chomharthaí ann go bhfuil titim ar líon na ndaoine a tholgaíonn an víreas in oispidéil agus titim freisin ar líon na n-oibrithe sláinte atá ag tolg an víris.

Ag breathnú ar Iosrael, ar Albain agus ar Shasana, a dúirt sé, tá titim mhór le feiceáil ar líon na ndaoine scothaosta agus daoine le galair leochaileacha atá ag éirí tinn.

Bhí súil aige go gcuirfeadh sé seo le muinín an phobail anseo go mbeidh faoiseamh againn ón víreas de bharr an vaicsín.

Bhí Colm Henry ag cainte le Máirín Ní Ghadhra ar 7Lá ar TG4 anocht.