Tá diancháineadh déanta ar cheann de na páirceanna saoire is mó sa Bhreatain mar gheall ar liosta inmheánach a d'úsáid siad chun cosc a chur ar theaghlaigh de chuid an lucht siúil áirthintí a dhéanamh leo.

Tá cúig champa ag Pontin i Sasana agus ceann sa Bhreatain Bheag. Tugtar le fios i bhfiosrúchán a rinne an Coimisiún um Chothromas agus um Chearta Daonna sa Ríocht Aontaithe go raibh 'liosta dubh’ ag an chomhlacht inar luaíodh 40 sloinne coitianta i measc lucht siúil. Bhí cosc orthu óna bpáirceanna saoire.

Bhí sloinntí de chuid na hÉireann chun tosaigh ar an liosta, ina measc: Boylan, Boyle, McGinley, McGinn, Carr, Doherty, Horan, McDonagh, Ward, O’Donnell, O’Connell, Noran, Murphy, McLauglin Carney, Cash, Gallagher, Murphy agus Stokes.

Rinneadh an t-imscrúdú ar an chomhlacht i bhfianaise eolas a nocht sceithire faoi rún anuraidh.

Rinne urlabhraí de chuid PhríomhAire na Breataine, Boris Johsnon cáineadh ar an méid a bhí ar bun ag an chomhlacht agus é ráite aige nár ceart idirdhealú a dhéanamh bunaithe ar chine nó ar eitneacht.

Tá socrú foirmeálta déanta ag Pontin leis an Choimisiún um Chothromas agus um Chearta Daonna lena chinntiú go rachfar i ngleic leis an chleachtas oibre a bhí ar bun.

Tá córas áirthintí an chomhlachta athruithe dá bharr an imscrúdaithe.

Tá an Coimisiún le monatóireacht a dhéanamh ar an chomhlacht ar feadh bliana.