Deir ionadaithe aitiúla i nGaoth Dobhair gur buille millteanach don pharóiste sin, do pharóiste na Rosann in aice láimhe agus chomh fada ó dheas leis na Gleanntaí atá sa chinneadh brainse An Bhun Bhig de Bhanc na hÉireann a dhúnadh.

Deir an Cumann Tráchtála áitiúil go dtuigeann siad go bhfuil an seanmhúnla baincéireachta athraithe ó bhonn ach nach íomhá mhaith atá ann don cheantar go bhfuil 3 fhoirgneamh bainc le bheith folamh agus go bhfuil súil acu go méadófar ar an ghnó san oifig poist agus sa chomhar creidmheasa áitiúil.

Deir an ceantálaí áitiúil agus ball den Chumann Tráchtála, Éamon Mac Giolla Bhríde, gur buille mór atá ann go bhfuil an chuid is mó den chumarsáid agus den airgeadas déanta arlíne anois. 

"Seo an banc deireannach sa pharóiste. Bhí 3 fhoirgneamh bainc taobh istigh den 100m óna chéile tráth den tsaol, agus gnó láidir ar bun acu le 100 bliain. Anois beidh na foirgintí sin folamh agus muna ndíolfar iad, ní íomhá ro-mhaith a bheidh ann don pharóiste.

Tá lúcháir orainn go mbeidh gnó níos mó ag an oifig poist i nDoirí Beaga agus ag an chomhar creidmheasa ach is mór an trua nach mbeidh ar a laghad banc amháin sa pharóiste," a dúirt Mac Giolla Bhríde.

Deir an Comhairleoir Condae áitiúil, Mícheál Cholm Mac Giolla Easbuig gur "...seo ceantracha atá iargúlta agus atá fágtha ina ndiaidh ag Baile Átha Cliath agus ag Teachtaí Dála na condae leis na blianta fada."

Dhá bhliain ó shin chuir an pobal sa cheantar in éadan druidim 2 oifig poist - ceann ar An Bhun Bheag agus i mBun na Leaca. Nior éirigh lena bhfeachtas.

Deir an Comhairleoir Mac Giolla Easbuig go bhfuil banc eile caillte sa cheantar - "Ar dheis agus ar chlé bhí bainc eile, píosa siar an bealach mór san áit ar chaill muid Oifig an Phoist agus coinníonn siad ag gearradh agus ag gearradh.

Ní bheidh sé i bhfad anois nach mbeidh aon duine fágtha sna trí paróistí leis an bhrú atá an Rialtas ag cur orainn ag baint ar shiúl seirbhísí," a dúirt Mac Giolla Easbuig.

Tá Sinn Féin ag eagrú cruinnithe ar líne ón Luan seo chugainn ar a 7 a chlog le tuairimí an phobail a fháil.

Deir an páirtí nár chóir don bhanc a bheith ag dúnadh brainsí i lár paindéime nuair atá gnólachtaí agus custaiméirí faoi bhrú ollmhór, agus ó tharla go bhfuair an banc céanna cúnamh €4.7 billiún ón státchiste.

I Meán Fómhair seo caite, d'fhógair an comhlacht Veseda as Baile Átha Cliath go bhfuil siad siad le hinfheistíocht €15m a dhéanamh i dhá óstán i nGaoth Dobhair - ceann amháin acu sin Óstán Radharc na Mara atá 50m ón bhrainse de Bhanc na hÉireann atá le dúnadh san Fhómhar seo chugainn.