Tá Cathaoirleach Choiste Gaeilge an Oireachtais ag iarraidh ar Aire Stáit na Gaeltachta forálacha i mBille na dTeangacha Oifigiúla a bhaineann le ceartúsaid ainmneacha agus seoltaí i nGaeilge a neartú.

Thug Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge faoi sheisiún a seacht de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) inniu..

Dúirt Cathaoirleach an Choiste, an Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh go bhfuil sé de cheart ag daoine meas a fháil ar a n-ainmneacha, a seoltaí agus a dteidil, agus iad ag déileáil le comhlachtaí poiblí an Stáit.

"Tá an Roghchoiste ag iarraidh ar an Aire na forálacha sa Bhille a bhaineann leis an gceart sin a neartú, ionas go mbeidh sé soiléir do chomhlachtaí poiblí go bhfuil orthu na dualgais sin a chur i bhfeidhm, agus nach mbeidh clásail éalaithe áirithe ar fáil dóibh trína bhféadfaidís an dualgas sin a sheachaint," a dúirt an Teachta Ó Snódaigh.

Tá imní léirithe ag Cathaoirleach an Choiste faoin fhoclaíocht atá molta ag Aire Stáit na Gaeltachta sa Bhille.

"Is minic a mholtar 'féadfaidh' seachas ‘déanfaidh’ mar fhoclaíocht sa Bhille agus baintear úsáid as foclaíocht ar nós ‘a luaithe is indéanta’ seachas spriocdhátaí cinnte, spriocdhátaí a bhfuil gá leo sa Bhille seo," a dúirt an Teachta Ó Snódaigh.