Dhiúltaigh an ArdChúirt do dhúshlán a thug mac léinn i gcoinne i gcoinne chóras na ngrád ríofa.

Thig Freddie Sherry, iarmhac léinn i gColáiste Belvedere i mBaile Átha Cliath an cás i gcoinne an stáit.

Tuigtear go mbeidh nach mór 60 duine faoi thionchar an chinnidh.

Mhaígh Freddie Sherry ón Bhaile Nua i gCill Droichid go raibh 55 pointí níos lú faighte aige ina thorthaí ardteiste mar gheall ar chinneadh an Aire Oideachais fáil réidh le taifid stairiúla scoile sa phróiséas a úsáideadh leis na gráid a ríomh.

Mhaígh sé go raibh treoir an Aire mídhleathach sa phróiseas a bhí faoi mhaoirseacht coiste stiúrtha neamhspleách.

Shéan an tAire na líomháintí. Dúirt sí nach raibh aon chúis ann a thabharfadh le fios go n-éireoidh níos fearr le Freddie Sherry mura mbeadh taifid stairiúla scoile curtha san áireamh.

Dúirt an Breitheamh Charles Meenan nach raibh cinneadh an Aire éagórach, míchothrom, míréasúnacta, díchéillí nó mídhleathach agus nár sháraigh sé ionchais dhlisteanacha Freddie Sherry.

Ina rialú, dúirt an Breitheamh Meenan go ndearn an tAire an cinneadh ar mhaithe le leas an phobail chun go nglacfaí le córas na ngrád ríofa.