D'fhill thart ar 320,000 dalta scoile ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna an Stáit inniu den chéad uair ó bhí an Nollaig ann. 260,000 dalta bunscoile a bhí ar ais sa rang inniu agus tháinig 60,000 dalta Ardteiste ar ais chuig an seomra ranga.

Tá na scoileanna speisialta ar fad ar ais inniu chomh maith. 

140 dalta atá ag freastal ar Ghairmscoil Chú Uladh i mBéal an Átha Móir i nGaeltacht Láir Dhún na nGall. Ní thiocfadh leis an chéad mhaidin den Mhárta a bheith níos deise don tríocha dalta Ardteiste a bhí ar ais anseo i ndiaidh 33 lá sa bhaile ó bhí an Nollaig ann.

Deir an dalta Ardteiste,Caoimhe Nic Fhloinn, as Gleann Fhinne gur deas a bheith ar ais agus a bheith i measc a cairde agus na múinteoirí arís agus a bheith ag caint le daoine arís.

 "Bhí sé níos fusa sadianghlasáil seo, mar bhí Google Meet agus Zoom socraithe ag na múinteoirí.Bhí sé deacair a bheith ar scoil sa bhaile ach tá sé deas a bheith ar ais arís."

Faoiseamh atá ann do mhúinteoirí na daltaí bheith os a gcomhair arís sa seomra ranga.

Deir an múinteoir Staidéar Gnó, Pádraigín Ni Fhaoláin:

 "Tá sé níos cóngaraí don rud atá nádúrtha dúinn mar mhúinteoirí. Tá an obair ar-líne deacair mar go bhfuil cuid mhór den chumarsaid idir daoine caillte ar an scáileán. Ag an am chéanna, is maith an rud é go raibh na háiseanna ann. Níl sé raibh sé foirfe - ní raibhraibh muid in ann obair ghúpa a dhéanamh, mar shampla, ach tá sé deas a bheith ar ais agus daoine óga a fheiceáil ar ais tar éis tréimhse fhada gan iad"

Dúshlán ar leith a bhí ann ag múinteoirí ábhair phraiticiúla a mhúineadh. Is é Éanna Ó Mainnín an múinteoir foirgníochta agus adhmadóireachta - ábhair a bhfuil 30% díobh teoiriciúil agus 70% praiticiúil.

"Tá go leor oibre déanta acu sa bhaile . Níor chaill muid morán amanna le bheith fírinneach faoi. Go leor de na ranganna sóisearachaa bhí agam, bhí fadhbanna acu le leathanbhanda i roinnt ceantair agus sin ceann de na lochtanna is mó ar iarthar na tíre níos mó ná áit ar bith eile ..sé sin go bhfuil deacrachtaí móra le leathanbhanda. Ach le cúnamh Dé, bfhéidir go mbeadh sé le feiceáil ag na rialtais go léir gur sin fadhb atá le réiteach san Iarthar"

Deir an príomhoide, Ciarán Mac Ruaidhrí: "Tá an córas laethúil s’againne á reachtáil arís agus tá sé mar a ba chóir dó a bheith. Cé nach bhfuil na scoláirí uilig istigh go fóill ach i gceann coicíse beidh an cúigiú bliain ar ais agus le cuidiú dé, i ndiaidh na Cásca beidh an scaifte uilig ar ais agus sin mar a chóir dó a bheith. Do scoil ar bith agus do phobal ar bith caithfidh an pobal a bheith le chéile agus sin mar atá inniu arís. 

Maidir le sábháilteacht, deir Cumann Múinteoirí Éireann inniu go bhfuil géarghá le cúram dian sláinte ar eagla san scoltacha go háirid agus cinnéalacha úra den víreas san aer. 

Deir Ciarán Mac Ruaidhrí: "Rinne muid ardú céime ar ár gcóras féin anseo. tá mascanna de ardchaighdeán - mascanna leighis ag gach duine anois -idir scoláirí agus múinteoirí - ó bhí an Nollaig ann .