Tá Gardaí i Mainistir na Corann ag lorg cabhair an phobail chun cnámha a fuaireadh ansan a aithint. 

Fir a bhí i mbun oibre ar an seana líne traenach ó Mhainistir na Corann go h-Eochaill a tháinig ar na cnámha. Is taisí mná atá i gceist agus fuaireadh iad ar an 5ú lá do Mhí Eanair seo caite. 

Dheimhnigh na Gardaí ná raibh aon cheangal déanta idir DNA na mná le aon duine atá ar liosta na ndaoine atá ar iarraidh sa tír.