Bhí sé luaite i gcáipéis an rialtais ar fhilleadh dhaltaí ar scoileanna na tíre an tseachtain seo caite go mbeadh tástálacha antaigin i measc na ngníomhartha a chuirfí ar bun le sábháilteacht na ndaltaí agus na n-oidí a dheimhniú. Inniú, áfach, dúirt an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Norma Foley nach bhfuil na tástálacha molta ag oifigigh sláinte poiblí ag an bpointe seo. 

Dúirt sí go bhfuil athbhreithniú iomlán agus cuimsitheach déanta ar chúinsí oibre i scoileanna na tíre agus go bhfuil gach gníomh molta ag na húdaráis sláinte poiblí, a maolódh ar an víreas curtha i bhfearras ag scoileanna - aerú ar an láthair oibre ina measc. 

D'fhill breis is 260,000 leanbh ar bhunscoileanna na tíre inniu chomh maith le daltaí ard-teistiméireachta don gcéad uair ó Mhí na Nollag. Bíodh is go raibh leanaí, múinteoirí agus tuismitheoirí ar bís le bheith thar n-ais arís tá siad imníoch leis.

Dúirt an tAire gur cóir don fhoireann teagaisc bheith ciallmhar agus praiticiúil ina gcur chuige faoi aerú ar sheomraí ranga agus fuinneoga sna seomraí a oscailt roimh agus i ndiaidh gach rang. 

Ainneoin go mbronann na h-aithreacha nua ar an víreas Covid-19 dúshláin, dúirt an tAire nach bhfuil sé molta fós go gcaithfeadh páistí óga mascanna ach go gcoinneofar an chinneadh seo faoi athbhreithniú. 

Ghlac an tAire leis go bhfuil imní ar na scarshealbhóirí éagsúla faoi fhilleadh na ndaltaí ar scoil ach dúirt sí gur éirigh go maith leis an seal deireanach a chaith daltaí ar scoil idir Mheán Fomhair agus an Nollaig seo caite. 

Tá suim €61m curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais le h-ábhar glantacháin a cheannach do na scoileanna. Dúirt sí go bhfuil go leor céimeanna curtha ar bun le filleadh ar obair na scoile a éascú - mascanna de ghrád leighis, breis foirne ar bhonn sealadach agus solúbthacht d'oidí atá i mbaol a sláinte ina measc. 

Oibreoidh scoileanna le teaghlaigh atá buartha faoi fhilleadh ar scoil ina nduine agus ina nduine. Thug sí rabhadh in athuair do thuismitheoirí gan bheith ag crochadh thart agus ag caint le tuismitheoirí eile ag geataí na scoile nuair a fhágann siad a ndaltaí ar scoil nó nuair a bhailíonn siad iad. 

Is léir, a dúirt sí, an tábhacht a leagtar ar oideachas ón bhfeachtas atá ar bun leis na scoileanna a athoscailt a luaithe agus is féidir ach go gcuireann sé brú ar an bpobal i gcoitinne, cloí leis na rialacháin maidir le scaipeadh an víris agus gan bheith ag teacht le chéile ag na scoileanna.

Dúirt sí go bhfuil múinteoirí agus pobal na scoile i gcoitinne sa tríú cuid den pobal is túisce atá le vacsaín a fháil agus go dtuigeann sí an t-imní atá ar cheardchumainn agus go bhfuil sí féin agus an rialtas ag leanúint an treoir a thugann An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Imdhíonadh (NIAC).