Tá cinneadh tógtha ag bainistíocht Bhanc na hÉireann líon a chuid brainsí a laghdú go 182. Ciallaíonn sé sin go ndúnfar 103 brainse den bhanc ar oileán na hÉireann - 88 sa Phoblacht agus 15 i dTuaisceart Éireann. Ní bheidh fágtha ach 13 brainse i dTuaisceart Éireann agus 169 ó dheas. 

Deir an fógra, a eisíodh ar maidin, gur brainsí féinsheirbhíse iad formhór mór na mbrainsí a dhúnfar - brainsí nach mbíonn aon seirbhís cúntair a gcur ar fáil ionta. Cuirfear tús le dúnadh na mbrainsí ag tús mhí Mheán Fomhair na bliana seo.

Francesca McDonagh, Príomhfheidhmeannach Bhanc na hÉireann


Dúradh sa bhfógra, go bhfuil páirtnéireacht nua aontaithe ag Banc na hÉireann leis An Post. Cuirfidh An Post seirbhísí baincéireachta ar fáil do chustaiméirí Bhanc na hÉireann ag níos mó ná 900 oifig poist ar fud na tíre. 

I measc na seirbhísí a chuirfear ar fáil, beidh seirbhísí cúntair - lóisteáil agus aistharraingt ar airgead tirim agus seiceanna. Beidh na hoifigí poist i ngiorracht 500m ó bhrainsí a dhúnfar, beidh siad oscailte níos faide ná gnáth-bhancanna agus oscailte Dé Satharn freisin. 

Déanfar €12m a infheistiú sna brainsí a bheidh fágtha sa ghréasán idir seo agus deireadh 2022. D'fhógair an banc caillteanas de €374m don bhliain seo caite, 2020 ainneoin gur éirigh leis brabús a dhéanamh sa dhá ráithe deiridh den bhliain.