Tá an Rialtas le deireadh a chur leis an gcóras Soláthair Dhírigh atá i bhfeidhm sa tír agus cuirfear corás nua a thabharfaidh cosaint idirnáisiúnta do lucht iarrtha tearmainn i bhfeidhm ina áit.

Tá sé i gceist an t-athrú a dhéanamh idir seo agus 2024. 

Faoi na pleananna, tá sé i gceist gach ionad soláthair dhírigh sa tír a dhúnadh faoi dheireadh na bliana 2024. 

Bunaíodh an córas Soláthair Dhírigh breis is 20 bliain ó shin chun áit shábháilte a thabhairt do lucht iarrtha tearmainn a bhí ag teacht isteach sa Stát agus iad sa tóir ar chosaint idirnáisiúnta. 

Tá an córas cáinte ag eagraíochtaí cearta daonna, carthanachtaí agus iad siúd atá sa chóras iad féin.

Tá fáilte curtha ag Comhairle Dídeanaithe na hÉireann roimh an scéil.